Openbaring 3:10

ABOmdat u het Woord van Mijn volharding hebt bewaakt, zo zal Ik u bewaken uit het uur van de verleiding, die op het punt staat te komen over heel de bewoonde wereld, om de inwonenden op het land te verleiden.
SVOmdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.
Steph οτι ετηρησας τον λογον της υπομονης μου καγω σε τηρησω εκ της ωρας του πειρασμου της μελλουσης ερχεσθαι επι της οικουμενης ολης πειρασαι τους κατοικουντας επι της γης
Trans.oti etērēsas ton logon tēs ypomonēs mou kagō se tērēsō ek tēs ōras tou peirasmou tēs mellousēs erchesthai epi tēs oikoumenēs olēs peirasai tous katoikountas epi tēs gēs

Algemeen

Zie ook: Beproeving, Verzoeking

Aantekeningen

Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Omdat
ετηρησας
bewaard hebt

-
τον
die
λογον
gij het woord
της
-
υπομονης
lijdzaamheid
μου
Mijner
καγω
zo zal Ik ook
σε
-
τηρησω
bewaren

-
εκ
uit
της
-
ωρας
de ure
του
-
πειρασμου
der verzoeking
της
-
μελλουσης
komen zal

-
ερχεσθαι
-

-
επι
over
της
-
οικουμενης
wereld
ολης
de gehele
πειρασαι
om te verzoeken

-
τους
-
κατοικουντας
wonen

-
επι
die op
της
-
γης
de aarde

Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!