Openbaring 4:10

ABvielen de 24 ouderlingen voor de Zittende op de troon en knielden voor de Levende tot in de eeuwen van de eeuwen en gooiden hun kransen voor de troon, zeggend:
SVZo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende:
Steph πεσουνται οι εικοσι και τεσσαρεσ πρεσβυτεροι ενωπιον του καθημενου επι του θρονου και προσκυνουσιν τω ζωντι εις τους αιωνας των αιωνων και βαλλουσιν τους στεφανους αυτων ενωπιον του θρονου λεγοντες
Trans.pesountai oi eikosi kai tessares̱ presbyteroi enōpion tou kathēmenou epi tou thronou kai proskynousin tō zōnti eis tous aiōnas tōn aiōnōn kai ballousin tous stephanous autōn enōpion tou thronou legontes

Algemeen

Zie ook: Aanbidden, Kroon, Oudsten, Ouderling, Troon, Vallen in de geest

Aantekeningen

Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πεσουνται
Zo vielen

-
οι
-
εικοσι
twintig
τεσσαρες
de vier
πρεσβυτεροι
ouderlingen
ενωπιον
voor
του
-
καθημενου
zat

-
επι
Hem, Die op
του
-
θρονου
den troon
και
en
προσκυνησουσιν
aanbaden

-
τω
-
ζωντι
Hem, Die leeft

-
εις
in
τους
-
αιωνας
alle
των
-
αιωνων
eeuwigheid
και
en
βαλουσιν
wierpen

-
τους
-
στεφανους
kronen
αυτων
hun
ενωπιον
voor
του
-
θρονου
den troon
λεγοντες
zeggende

-

Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!