Openbaring 4:4

ABIn een kring rondom de troon waren 24 tronen. Op de tronen zag ik de 24 zittende ouderlingen, omhuld in witte gewaden en zij hadden gouden kransen op hun hoofden.
SVEn rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden.
Steph και κυκλοθεν του θρονου θρονοι εικοσι και τεσσαρεσ και επι τους θρονους ειδον τουσ εικοσι και τεσσαρασ πρεσβυτερους καθημενους περιβεβλημενους εν ιματιοις λευκοις και εσχον επι τας κεφαλας αυτων στεφανους χρυσους
Trans.kai kyklothen tou thronou thronoi eikosi kai tessares̱ kai epi tous thronous eidon tous̱ eikosi kai tessaras̱ presbyterous kathēmenous peribeblēmenous en imatiois leukois kai eschon epi tas kephalas autōn stephanous chrysous

Algemeen

Zie ook: Goud, Kleding, Kroon, Oudsten, Ouderling, Troon

Aantekeningen

En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
κυκλοθεν
rondom
του
-
θρονου
den troon
θρονοι
tronen
εικοσι
twintig
τεσσαρες
waren vier
και
en
επι
op
τους
-
θρονους
de tronen
τους
-
εικοσι
twintig
τεσσαρες
de vier
πρεσβυτερους
ouderlingen
καθημενους
zittende

-
περιβεβλημενους
bekleed

-
εν
met
ιματιοις
klederen
λευκοις
witte
και
en
επι
op
τας
-
κεφαλας
hoofden
αυτων
hun
στεφανους
kronen
χρυσους
gouden

En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!