Openbaring 4:5

ABUit de troon kwamen bliksems en donderslagen en geluiden. Er waren zeven met vuur in brand gestoken toortsen voor de troon, die de zeven Geesten van God zijn.
SVEn van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods.
Steph και εκ του θρονου εκπορευονται αστραπαι και βρονται και φωναι και επτα λαμπαδες πυρος καιομεναι ενωπιον του θρονου αι εισιν τα επτα πνευματα του θεου
Trans.kai ek tou thronou ekporeuontai astrapai kai brontai kai phōnai kai epta lampades pyros kaiomenai enōpion tou thronou ai eisin ta epta pneumata tou theou

Algemeen

Zie ook: Bliksem, Donder, Lamp, verlichting, Troon

Aantekeningen

En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εκ
van
του
-
θρονου
den troon
εκπορευονται
gingen uit

-
αστραπαι
bliksemen
και
en
φωναι
stemmen
και
en
βρονται
donderslagen
και
en
επτα
zeven
λαμπαδες
lampen
πυρος
vurige
καιομεναι
waren brandende

-
ενωπιον
voor
του
-
θρονου
den troon
αυτου
-
αι
welke
εισιν
zijn

-
επτα
de zeven
πνευματα
geesten
του
-
θεου
Gods

En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!