Openbaring 4:8

ABDe vier levende wezens hadden elk zes vleugels rondom zich en die waren van binnen gevuld met ogen en zij hadden dag en nacht geen onderbreking in het zeggen: "Heilig, heilig, heilig, Machthebber God Alleskunner, Die was en de Zijnde en de Komende."
SVEn de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.
Steph και τεσσαρα ζωα εν καθ εαυτο ειχον ανα πτερυγας εξ κυκλοθεν και εσωθεν γεμοντα οφθαλμων και αναπαυσιν ουκ εχουσιν ημερας και νυκτος λεγοντα αγιος αγιος αγιος κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ ο ην και ο ων και ο ερχομενος
Trans.kai tessara zōa en kath eauto eichon ana pterygas ex kyklothen kai esōthen gemonta ophthalmōn kai anapausin ouk echousin ēmeras kai nyktos legonta agios agios agios kyrios o theos o pantokratōr o ēn kai o ōn kai o erchomenos

Algemeen

Zie ook: Dag, Nacht, Vleugel, veer
Jesaja 6:3, Openbaring 1:4, Openbaring 1:8, Openbaring 11:17, Openbaring 16:5

Aantekeningen

En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
[τα]
Die
τεσσαρα
de vier
ζωα
dieren
εν
elkeen
καθ
-
εν
-
εχον
hadden

-
ανα
zes
πτερυγας
vleugelen
εξ
-
κυκλοθεν
rondom
και
en
εσωθεν
waren van binnen
γεμουσιν
vol

-
οφθαλμων
ogen
και
en
αναπαυσιν
rust
ουκ
geen
εχουσιν
hebben

-
ημερας
dag
και
en
νυκτος
nacht
λεγοντες
zeggende

-
αγιος
Heilig
αγιος
heilig
αγιος
heilig
κυριος
is de Heere
ο
-
θεος
God
ο
-
παντοκρατωρ
de Almachtige
ο
-
ην
was

-
και
en
ο
-
ων
-

-
και
en
ο
-
ερχομενος
Die komen zal

-

En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!