Openbaring 4:9

ABEn toen de levende wezens eer, angst en dankzegging gaven aan de Zittende op de troon, de Levende tot in de eeuwen van de eeuwen,
SVEn wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft;
Steph και οταν δωσουσιν τα ζωα δοξαν και τιμην και ευχαριστιαν τω καθημενω επι του θρονου τω ζωντι εις τους αιωνας των αιωνων
Trans.kai otan dōsousin ta zōa doxan kai timēn kai eucharistian tō kathēmenō epi tou thronou tō zōnti eis tous aiōnas tōn aiōnōn

Algemeen

Zie ook: Danken, Troon

Aantekeningen

En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οταν
wanneer
δωσιν
gaven

-
τα
Die
ζωα
de dieren
δοξαν
heerlijkheid
και
en
τιμην
eer
και
en
ευχαριστιαν
dankzegging
τω
-
καθημενω
zat

-
επι
Hem, Die op
του
-
θρονου
den troon
τω
-
ζωντι
leeft

-
εις
in
τους
-
αιωνας
alle
των
-
αιωνων
eeuwigheid

En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!