Openbaring 5:13

ABIk hoorde ieder schepsel dat in de hemel is en in het land en onder het land en dat op de zee is en alles daarin zeggen: "Aan de Zittende op de troon en aan het Lammetje de goede woorden, de angst, de eer en de kracht tot in de eeuwen van de eeuwen!"
SVEn alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.
Steph και παν κτισμα ο εστιν εν τω ουρανω και εν τη γη και υποκατω της γης και επι της θαλασσης α εστιν και τα εν αυτοις παντα ηκουσα λεγοντας τω καθημενω επι του θρονου και τω αρνιω η ευλογια και η τιμη και η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων
Trans.kai pan ktisma o estin en tō ouranō kai en tē gē kai ypokatō tēs gēs kai epi tēs thalassēs a estin kai ta en autois panta ēkousa legontas tō kathēmenō epi tou thronou kai tō arniō ē eulogia kai ē timē kai ē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn

Algemeen

Zie ook: Lam Gods, Troon, Zee

Aantekeningen

En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παν
alle
κτισμα
schepsel
ο
dat
[εστιν]
is

-
εν
in
τω
-
ουρανω
den hemel
και
en
επι
in
της
-
γης
de aarde
και
en
υποκατω
onder
της
-
γης
de aarde
και
en
επι
Hem, Die op
της
-
θαλασσης
de zee
εστιν
zijn

-
και
en
τα
-
εν
wat in
αυτοις
dezelve
παντας
alles
ηκουσα
is, hoorde ik

-
λεγοντας
zeggen

-
τω
-
καθημενω
zit

-
επι
-
του
-
θρονου
den troon
και
en
τω
-
αρνιω
het Lam
η
-
ευλογια
zij de dankzegging
και
en
η
-
τιμη
de eer
και
en
η
-
δοξα
de heerlijkheid
και
en
το
-
κρατος
de kracht
εις
in
τους
-
αιωνας
alle
των
-
αιωνων
eeuwigheid
αμην
-

En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!