Openbaring 5:5

ABEen uit de ouderlingen zei tegen mij: "Huil niet, zie, de Leeuw uit de stam van Juda overwon, de wortel van David, om het boek te openen en zijn zeven zegels los te maken."
SVEn een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.
Steph και εις εκ των πρεσβυτερων λεγει μοι μη κλαιε ιδου ενικησεν ο λεων ο ων εκ της φυλης ιουδα η ριζα δαβιδ ανοιξαι το βιβλιον και λυσαι τας επτα σφραγιδας αυτου
Trans.kai eis ek tōn presbyterōn legei moi mē klaie idou enikēsen o leōn o ōn ek tēs phylēs iouda ē riza dabid anoixai to biblion kai lysai tas epta sphragidas autou

Algemeen

Zie ook: Boeken, David (koning), Juda (stam), Leeuw, Oudsten, Ouderling
Genesis 49:9, Genesis 49:10, Jesaja 11:10, Romeinen 15:12, Openbaring 22:16

Aantekeningen

En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εις
een
εκ
van
των
-
πρεσβυτερων
de ouderlingen
λεγει
zeide

-
μοι
tot mij
μη
niet
κλαιε
Ween

-
ιδου
zie

-
ενικησεν
heeft overwonnen

-
ο
-
λεων
de Leeuw
ο
-
εκ
Die uit
της
-
φυλης
den stam
ιουδα
-
η
-
ριζα
de Wortel
δαυιδ
Davids
ανοιξαι
te openen

-
το
-
βιβλιον
om het boek
και
en
τας
-
επτα
zeven
σφραγιδας
zegelen
αυτου
zijn

En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!