Openbaring 6:11

ABAan ieder van hem werden witte klederen gegeven en hen werd verzocht om nog een kleine tijd uit te rusten, totdat hun medeslaven en hun broers, die op het punt stonden om te worden vermoord, evenals zij, vol zouden zijn geworden.
SVEn aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
Steph και εδοθησαν εκαστοισ στολαι λευκαι και ερρεθη αυτοις ινα αναπαυσωνται ετι χρονον μικρον εως ου πληρωσονται και οι συνδουλοι αυτων και οι αδελφοι αυτων οι μελλοντες αποκτεινεσθαι ως και αυτοι
Trans.kai edothēsan ekastois̱ stolai leukai kai errethē autois ina anapausōntai eti chronon mikron eōs ou plērōsontai kai oi syndouloi autōn kai oi adelphoi autōn oi mellontes apokteinesthai ōs kai autoi

Algemeen

Zie ook: Kleding, Martelaar

Aantekeningen

En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εδοθη
gegeven

-
αυτοις
hun
εκαστω
aan een iegelijk
στολη
klederen
λευκη
werden lange witte
και
en
ερρεθη
-

-
αυτοις
hun
ινα
dat
αναπαυσωνται
rusten zouden

-
ετι
zij nog
χρονον
tijd
εως
totdat
[ου]
zouden
πληρωσωσιν
vervuld zijn
και
ook
οι
-
συνδουλοι
mededienstknechten
αυτων
hun
και
en
οι
-
αδελφοι
broeders
αυτων
zij
[και]
als
οι
-
μελλοντες
zouden

-
αποκτενεσθαι
die gedood

-
ως
gelijk
και
-
αυτοι
-

En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!