Openbaring 6:9

ABToen Hij het vijfde zegel had geopend, zag ik onder het brandaltaar de geesten van degenen die vanwege Gods Woord zijn afgeslacht.
SVEn toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
Steph και οτε ηνοιξεν την πεμπτην σφραγιδα ειδον υποκατω του θυσιαστηριου τας ψυχας των εσφαγμενων δια τον λογον του θεου και δια την μαρτυριαν ην ειχον
Trans.kai ote ēnoixen tēn pemptēn sphragida eidon ypokatō tou thysiastēriou tas psychas tōn esphagmenōn dia ton logon tou theou kai dia tēn martyrian ēn eichon

Algemeen

Zie ook: Altaar, Martelaar, Opstanding (laatst der dagen), Woord van God
Openbaring 19:10, Openbaring 20:4

Aantekeningen

En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οτε
toen
ηνοιξεν
geopend had

-
την
-
πεμπτην
Het het vijfde
σφραγιδα
zegel
ειδον
zag ik

-
υποκατω
onder
του
-
θυσιαστηριου
het altaar
τας
-
ψυχας
de zielen
των
-
εσφαγμενων
dergenen, die gedood waren

-
δια
om
τον
-
λογον
het Woord
του
-
θεου
Gods
και
en
δια
om
την
-
μαρτυριαν
de getuigenis
του
-
αρνιου
-
ην
die
ειχον
zij hadden

-

En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!