Openbaring 7:12

AB"Amen, de lof, de glorie, de wijsheid, de dankbaarheid, de eer, de kracht en de sterkte aan onze God tot in de eeuwen van de eeuwen! Amen."
SVZeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.
Steph λεγοντες αμην η ευλογια και η δοξα και η σοφια και η ευχαριστια και η τιμη και η δυναμις και η ισχυς τω θεω ημων εις τους αιωνας των αιωνων αμην
Trans.legontes amēn ē eulogia kai ē doxa kai ē sophia kai ē eucharistia kai ē timē kai ē dynamis kai ē ischys tō theō ēmōn eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid, Wijsheid

Aantekeningen

Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγοντες
Zeggende

-
αμην
Amen
η
-
ευλογια
De lof
και
en
η
-
δοξα
de heerlijkheid
και
en
η
-
σοφια
de wijsheid
και
en
η
-
ευχαριστια
de dankzegging
και
en
η
-
τιμη
de eer
και
en
η
-
δυναμις
de kracht
και
en
η
-
ισχυς
de sterkte
τω
-
θεω
God
ημων
zij onzen
εις
in
τους
-
αιωνας
alle
των
-
αιωνων
eeuwigheid
αμην
Amen

Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!