Openbaring 7:13

ABEén uit de ouderlingen antwoordde, zeggend: "Dezen die omgeven zijn met de witte gewaden, wie zijn zij en waar kwamen zij vandaan?"
SVEn een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Dezen, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?
Steph και απεκριθη εις εκ των πρεσβυτερων λεγων μοι ουτοι οι περιβεβλημενοι τας στολας τας λευκας τινες εισιν και ποθεν ηλθον
Trans.kai apekrithē eis ek tōn presbyterōn legōn moi outoi oi peribeblēmenoi tas stolas tas leukas tines eisin kai pothen ēlthon

Algemeen

Zie ook: Kleding, Oudsten, Ouderling

Aantekeningen

En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Dezen, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
απεκριθη
antwoordde

-
εις
een
εκ
uit
των
Deze, die
πρεσβυτερων
de ouderlingen
λεγων
zeggende

-
μοι
tot mij
ουτοι
zij
οι
-
περιβεβλημενοι
bekleed zijn

-
τας
-
στολας
klederen
τας
-
λευκας
met de lange witte
τινες
wie
εισιν
zijn

-
και
en
ποθεν
van waar
ηλθον
zijn zij gekomen

-

En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Dezen, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!