Openbaring 7:14

ABIk heb tegen hem gezegd: "Machthebber, u hebt het geweten." En hij zei tegen mij: "Dezen zijn de gekomenen uit de grote verdrukking en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het Lammetje.
SVEn ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.
Steph και ειρηκα αυτω κυριε συ οιδας και ειπεν μοι ουτοι εισιν οι ερχομενοι εκ της θλιψεως της μεγαλης και επλυναν τας στολας αυτων και ελευκαναν στολασ αυτων εν τω αιματι του αρνιου
Trans.kai eirēka autō kyrie sy oidas kai eipen moi outoi eisin oi erchomenoi ek tēs thlipseōs tēs megalēs kai eplynan tas stolas autōn kai eleukanan stolas̱ autōn en tō aimati tou arniou

Algemeen

Zie ook: Kleding, Lam Gods, Martelaar

Aantekeningen

En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπον
-

-
αυτω
tot hem
κυριε
Heere
μου
-
συ
gij
οιδας
weet het

-
και
En
ειπεν
-

-
μοι
tot mij
ουτοι
Dezen
εισιν
zijn het

-
οι
-
ερχομενοι
komen

-
εκ
die uit
της
-
θλιψεως
verdrukking
της
-
μεγαλης
de grote
και
en
επλυναν
gewassen

-
τας
-
στολας
lange klederen
αυτων
hebben hun
και
en
ελευκαναν
wit gemaakt

-
[αυτας]
zij hebben hun
εν
in
τω
-
αιματι
het bloed
του
-
αρνιου
des Lams

En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!