Openbaring 7:2

ABIk zag een andere engel, terwijl hij omhoog kwam vanuit de opkomst van de zon, hebbend het zegel van de levende God en hij schreeuwse met groot geluid tegen de vier engelen, aan wie de mogelijkheid was gegeven om het land en de zee te benadelen.
SVEn ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke [macht] gegeven was de aarde en de zee te beschadigen,
Steph και ειδον αλλον αγγελον αναβαντα απο ανατολης ηλιου εχοντα σφραγιδα θεου ζωντος και εκραξεν φωνη μεγαλη τοις τεσσαρσιν αγγελοις οις εδοθη αυτοις αδικησαι την γην και την θαλασσαν
Trans.kai eidon allon angelon anabanta apo anatolēs ēliou echonta sphragida theou zōntos kai ekraxen phōnē megalē tois tessarsin angelois ois edothē autois adikēsai tēn gēn kai tēn thalassan

Algemeen

Zie ook: Engelen, Zee, Zon (opkomst)

Aantekeningen

En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke [macht] gegeven was de aarde en de zee te beschadigen,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειδον
ik zag

-
αλλον
een anderen
αγγελον
engel
αναβαινοντα
opkomen

-
απο
van
ανατολης
den opgang
ηλιου
der zon
εχοντα
hebbende

-
σφραγιδα
het zegel
θεου
Gods
ζωντος
des levenden

-
και
en
εκραξεν
hij riep

-
φωνη
stem
μεγαλη
met een grote
τοις
-
τεσσαρσιν
tot de vier
αγγελοις
engelen
οις
welke
εδοθη
gegeven was

-
αυτοις
-
αδικησαι
te beschadigen

-
την
-
γην
de aarde
και
en
την
-
θαλασσαν
de zee

En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke [macht] gegeven was de aarde en de zee te beschadigen,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!