Openbaring 7:3

ABZeggend: "Jullie mogen het land niet benadelen, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de slaven van onze God hebben verzegeld op hun voorhoofd.
SVZeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.
Steph λεγων μη αδικησητε την γην μητε την θαλασσαν μητε τα δενδρα αχρισ ου σφραγιζωμεν τους δουλους του θεου ημων επι των μετωπων αυτων
Trans.legōn mē adikēsēte tēn gēn mēte tēn thalassan mēte ta dendra achris̱ ou sphragizōmen tous doulous tou theou ēmōn epi tōn metōpōn autōn

Algemeen

Zie ook: Bomen, Bomen en planten (vernietigen), Merkteken, Tatoeage
Ezechiel 9:4, Openbaring 9:4

Aantekeningen

Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγων
Zeggende

-
μη
niet
αδικησητε
Beschadigt

-
την
-
γην
de aarde
μητε
noch
την
-
θαλασσαν
de zee
μητε
noch
τα
-
δενδρα
de bomen
αχρις
totdat
ου
-
σφραγισωμεν
zullen verzegeld hebben

-
τους
-
δουλους
wij de dienstknechten
του
-
θεου
Gods
ημων
onzes
επι
aan
των
-
μετωπων
voorhoofden
αυτων
hun

Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!