Openbaring 9:15

SVEn de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde [deel] der mensen zouden doden.
Steph και ελυθησαν οι τεσσαρες αγγελοι οι ητοιμασμενοι εις την ωραν και ημεραν και μηνα και ενιαυτον ινα αποκτεινωσιν το τριτον των ανθρωπων
Trans.kai elythēsan oi tessares angeloi oi ētoimasmenoi eis tēn ōran kai ēmeran kai mēna kai eniauton ina apokteinōsin to triton tōn anthrōpōn

Algemeen

Zie ook: Engelen, Engelen (plaatsgebonden)

Aantekeningen

En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde [deel] der mensen zouden doden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελυθησαν
zijn ontbonden geworden

-
οι
welke
τεσσαρες
de vier
αγγελοι
engelen
οι
-
ητοιμασμενοι
bereid waren

-
εις
tegen
την
-
ωραν
de ure
και
en
[εις]
-
την
-
ημεραν
dag
και
en
μηνα
maand
και
en
ενιαυτον
jaar
ινα
opdat
αποκτεινωσιν
zouden doden

-
το
-
τριτον
zij het derde
των
-
ανθρωπων
der mensen

En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde [deel] der mensen zouden doden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!