Openbaring 9:21

SVEn hebben zich [ook] niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.
Steph και ου μετενοησαν εκ των φονων αυτων ουτε εκ των φαρμακειων αυτων ουτε εκ της πορνειας αυτων ουτε εκ των κλεμματων αυτων
Trans.kai ou metenoēsan ek tōn phonōn autōn oute ek tōn pharmakeiōn autōn oute ek tēs porneias autōn oute ek tōn klemmatōn autōn

Algemeen

Zie ook: Dief, Diefstal, Stelen, Drugs

Aantekeningen

En hebben zich [ook] niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ου
hebben zich niet
μετενοησαν
bekeerd

-
εκ
van
των
-
φονων
doodslagen
αυτων
hun
ουτε
noch
εκ
van
των
-
φαρμακειων
venijngevingen
αυτων
hun
ουτε
noch
εκ
van
της
-
πορνειας
hoererij
αυτων
hun
ουτε
noch
εκ
van
των
-
κλεμματων
dieverijen
αυτων
hun

En hebben zich [ook] niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!