Psalm 104:6

SVGij hadt ze met den afgrond als een kleed overdekt; de wateren stonden boven de bergen.
WLCתְּ֭הֹום כַּלְּב֣וּשׁ כִּסִּיתֹ֑ו עַל־הָ֝רִ֗ים יַֽעַמְדוּ־מָֽיִם׃
Trans.təhwōm kalləḇûš kissîṯwō ‘al-hārîm ya‘aməḏû-māyim:

Algemeen

Zie ook: Bergen, Oervloed

Aantekeningen

Gij hadt ze met den afgrond als een kleed overdekt; de wateren stonden boven de bergen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

תְּ֭הוֹם

Gij hadt ze met den afgrond

כַּ

-

לְּב֣וּשׁ

als een kleed

כִּסִּית֑וֹ

overdekt

עַל־

-

הָ֝רִ֗ים

boven de bergen

יַֽעַמְדוּ־

stonden

מָֽיִם

de wateren


Gij hadt ze met den afgrond als een kleed overdekt; de wateren stonden boven de bergen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!