Psalm 20:7

SVAlsnu weet ik, dat de HEERE Zijn gezalfde behoudt; Hij zal hem verhoren uit den hemel Zijner heiligheid; het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden.
WLCעַתָּ֤ה יָדַ֗עְתִּי כִּ֤י הֹושִׁ֥יעַ ׀ יְהוָ֗ה מְשִׁ֫יחֹ֥ו יַ֭עֲנֵהוּ מִשְּׁמֵ֣י קָדְשֹׁ֑ו בִּ֝גְבֻרֹ֗ות יֵ֣שַׁע יְמִינֹֽו׃
Trans.‘atâ yāḏa‘ətî kî hwōšî‘a JHWH məšîḥwō ya‘ănēhû miššəmê qāḏəšwō biḡəḇurwōṯ yēša‘ yəmînwō:

Algemeen

Zie ook: Heiligheid, Messias (prototype)

Aantekeningen

Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn gezalfde behoudt; Hij zal hem verhoren uit den hemel Zijner heiligheid; het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

עַתָּ֤ה

-

יָדַ֗עְתִּי

ik

כִּ֤י

-

הוֹשִׁ֥יעַ׀

behoudt

יְהוָ֗ה

dat de HEERE

מְשִׁ֫יח֥וֹ

Zijn Gezalfde

יַ֭עֲנֵהוּ

Hij zal Hem verhoren

מִ

-

שְּׁמֵ֣י

uit den hemel

קָדְשׁ֑וֹ

Zijner heiligheid

בִּ֝

zal zijn met mogendheden

גְבֻר֗וֹת

-

יֵ֣שַׁע

het heil

יְמִינֽוֹ

Zijner rechterhand


Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn gezalfde behoudt; Hij zal hem verhoren uit den hemel Zijner heiligheid; het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!