Psalm 28:8

SVDe HEERE is hunlieder Sterkte, en Hij is de Sterkheid der verlossingen Zijns Gezalfden.
WLCיְהוָ֥ה עֹֽז־לָ֑מֹו וּמָ֘עֹ֤וז יְשׁוּעֹ֖ות מְשִׁיחֹ֣ו הֽוּא׃
Trans.JHWH ‘ōz-lāmwō ûmā‘wōz yəšû‘wōṯ məšîḥwō hû’:

Algemeen

Zie ook: Psalm 18:51, Psalm 27:1

Aantekeningen

De HEERE is hunlieder Sterkte,
 • עז "sterkte"en Hij is de Sterkheid der verlossingen Zijns Gezalfden.
 • מעוּז "vesting, toevlucht" = plaats waar je bescherming krijgt. Cf. Ps. 27:1
 • משׁיח "gezalfde" = messias = de regerende koning (cf. Ps 18:51)

  Vertaalnotities

  Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
      Zie hier over het gebruik van de interlineair.

  יְהוָ֥ה

  De HEERE

  עֹֽז־

  is hunlieder Sterkte

  לָ֑

  -

  מוֹ

  -

  וּ

  -

  מָ֘ע֤וֹז

  en Hij is de Sterkheid

  יְשׁוּע֖וֹת

  der verlossingen

  מְשִׁיח֣וֹ

  Zijns Gezalfden

  הֽוּא

  -


  De HEERE is hunlieder Sterkte, en Hij is de Sterkheid der verlossingen Zijns Gezalfden.


  Koop nu

  Commentaar

  Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!