Psalm 46:4

SVLaat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! Sela.
WLCיֶהֱמ֣וּ יֶחְמְר֣וּ מֵימָ֑יו יִֽרְעֲשֽׁוּ־הָרִ֖ים בְּגַאֲוָתֹ֣ו סֶֽלָה׃
Trans.yehĕmû yeḥəmərû mêmāyw yirə‘ăšû-hārîm bəḡa’ăwāṯwō selâ:

Algemeen

Zie ook: Sela, Zeeschuim

Aantekeningen

Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! Sela.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

יֶהֱמ֣וּ

bruisen

יֶחְמְר֣וּ

laat ze beroerd worden

מֵימָ֑יו

wateren

יִֽרְעֲשֽׁוּ־

daveren

הָרִ֖ים

laat de bergen

בְּ

-

גַאֲוָת֣וֹ

door derzelver verheffing

סֶֽלָה

Sela


Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! Sela.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!