Psalm 66:2

SVPsalmzingt de eer Zijns Naams; geeft eer Zijn lof.
WLCזַמְּר֥וּ כְבֹֽוד־שְׁמֹ֑ו שִׂ֥ימוּ כָ֝בֹ֗וד תְּהִלָּתֹֽו׃
Trans.zammərû ḵəḇwōḏ-šəmwō śîmû ḵāḇwōḏ təhillāṯwō:

Aantekeningen

Psalmzingt de eer Zijns Naams; geeft eer Zijn lof.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

זַמְּר֥וּ

Psalmzingt

כְבֽוֹד־

de eer

שְׁמ֑וֹ

Zijns Naams

שִׂ֥ימוּ

geeft

כָ֝ב֗וֹד

eer

תְּהִלָּתֽוֹ

Zijn lof


Psalmzingt de eer Zijns Naams; geeft eer Zijn lof.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!