Psalm 8:1

SVEen psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith.
WLCלַמְנַצֵּ֥חַ עַֽל־הַגִּתִּ֗ית מִזְמֹ֥ור לְדָוִֽד׃
Trans.lamənaṣṣēḥa ‘al-hagitîṯ mizəmwōr ləḏāwiḏ:

Algemeen

Zie ook: Chiasme, David (koning), David (Psalmen van), Gittith, Koorleider

Eerst enkele algemene opmerkingen over de psalm:

 1. de opmerkelijke vorm van Psalm 8
  • begin en eind: de heerlijkheid van Gods Naam op aarde.
  • daartussen: de mens is met heerlijkheid gekroond.
  dat betekent dat God wordt verheerlijkt door de plaats die wij mensen op aarde innemen.
 2. de 'Naam' van God is Zijn reputatie, Zijn aanzien, Zijn wezen. De mens doet God eer aan doordat:
  • hij een zwak schepsel is maar toch 'bijna goddelijk'.
  • hij heerst over de schepping.
  ander gezegd: God verheerlijkt Zichzelf door de mens goddelijk te maken en zo'n bijzondere taak te geven.

Uitstapje over de plaats van de mens in de schepping

 1. Psalm 8 doet denken aan de twee scheppingsberichten:
  • Genesis 1, de mens is het laatste schepsel, draagt het beeld van God en moet heersen over de schepping, haar onderwerpen.
  • Genesis 2, eerst de tuin en dan de mens geschapen, moet de tuin bewerken en bewaren, binnen de grenzen die God stelt.
  Kortom, heersen is bewerken en bewaren, als rentmeester passen op Gods eigendom.
  Vergelijking: De mens is zwak (vs 4-5, vgl. Ps 144:3) maar tegelijkertijd bijna goddelijk (vers 6) en geroepen de aarde als een soort onderkoning te beheersen (vers 7-8).
 2. Psalm 8 doet denken aan het verbond met Israel:
  • De formulering "Here, onze Here" komt uit het "Sjema" ("Hoor") in Deut. 6:4-5, Israels nationale geloofsbelijdenis: "Hoor Israel, de Here is onze God, de Here is een, gij zult de Here liefhebben..."
  • De Here is onze Here, dat wil zeggen: de grote God van de hemel en aarde wil omgaan met de nietige mens en dat zwakke wezen de hoogste plaats in de schepping geven.
  • Dat geld in de eerste plaats voor Israel dat in het beloofde land God en de naaste moet liefhebben en rentmeester over de natuur is.
  • Dat geldt uiteindelijk ook voor de andere volken, de "heidenen", die op hun plaats God en de naaste moeten liefhebben en rentmeester over de schepping moeten zijn.
 3. Psalm 8 wijst vooruit naar Jezus, de Messias:
  • De mens zondigt en maar weining terecht brengt van de opdracht om de schepping namens God te beheren. Het gevolg is dat de relatie met God, de relatie met de medemensen en de relatie met de natuur wordt aangetast.
  • vers 7 geldt in de eerste instantie voor alle mensen, maar wordt in 1 Cor 15:27, Ef 1:22 en Hebr 2:6-8 betrokken op Jezus.
  • Jezus komt om te herstellen wat stuk is gegaan, de relatie met God, de relatie met de mendemens en de relatie met de natuur.
   1. Hij is de voorbeeldige rentmeester van de schepping, de ideale mens.
   2. Hij heeft de schuld gedragen, de zonde van alle mensen die GOd en de naaste niet liefhebben, die onverantwoord bezig zijn in de schepping.
1 P Psalm van David (vs. 1)
2-3 A HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! (vs. 2) מָֽה־אַדִּ֣יר מְךָ
4    B Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt (vs. 4)
5       C wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? (vs.5)

6-9    B’ schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld (vs. 8)

10 A’ HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! (vs. 10) מָֽה־אַדִּ֣יר מְךָ

Aantekeningen

Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

לַ

-

מְנַצֵּ֥חַ

voor den opperzangmeester

עַֽל־

-

הַ

-

גִּתִּ֗ית

op de Gitthith

מִזְמ֥וֹר

Een psalm

לְ

-

דָוִֽד

van David


Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!