Psalm 94:10

SVZou Hij, Die de heidenen tuchtigt, niet straffen, Hij, Die den mens wetenschap leert?
WLCהֲיֹסֵ֣ר גֹּ֭ויִם הֲלֹ֣א יֹוכִ֑יחַ הַֽמְלַמֵּ֖ד אָדָ֣ם דָּֽעַת׃
Trans.hăyōsēr gwōyim hălō’ ywōḵîḥa haməlammēḏ ’āḏām dā‘aṯ:

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen, Tucht, Wetenschap

Aantekeningen

Zou Hij, Die de heidenen tuchtigt, niet straffen, Hij, Die den mens wetenschap leert?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

הֲ

-

יֹסֵ֣ר

tuchtigt

גּ֭וֹיִם

Zou Hij, Die de heidenen

הֲ

-

לֹ֣א

-

יוֹכִ֑יחַ

niet straffen

הַֽ

-

מְלַמֵּ֖ד

leert

אָדָ֣ם

Hij, Die den mens

דָּֽעַת

wetenschap


Zou Hij, Die de heidenen tuchtigt, niet straffen, Hij, Die den mens wetenschap leert?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!