Richteren 8:27

SVEn Gideon maakte daarvan een efod, en stelde dien in zijn stad, te Ofra; en gans Israel hoereerde aldaar denzelven na; en het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik.
WLCוַיַּעַשׂ֩ אֹותֹ֨ו גִדְעֹ֜ון לְאֵפֹ֗וד וַיַּצֵּ֨ג אֹותֹ֤ו בְעִירֹו֙ בְּעָפְרָ֔ה וַיִּזְנ֧וּ כָֽל־יִשְׂרָאֵ֛ל אַחֲרָ֖יו שָׁ֑ם וַיְהִ֛י לְגִדְעֹ֥ון וּלְבֵיתֹ֖ו לְמֹוקֵֽשׁ׃
Trans.wayya‘aś ’wōṯwō ḡiḏə‘wōn lə’ēfwōḏ wayyaṣṣēḡ ’wōṯwō ḇə‘îrwō bə‘āfərâ wayyizənû ḵāl-yiśərā’ēl ’aḥărāyw šām wayəhî ləḡiḏə‘wōn ûləḇêṯwō ləmwōqēš:

Algemeen

Zie ook: Afgodendienst, Efod, Gideon

Aantekeningen

En Gideon maakte daarvan een efod, en stelde dien in zijn stad, te Ofra; en gans Israël hoereerde aldaar denzelven na; en het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יַּעַשׂ֩

maakte

אוֹת֨וֹ

daarvan

גִדְע֜וֹן

En Gídeon

לְ

-

אֵפ֗וֹד

een efod

וַ

-

יַּצֵּ֨ג

en stelde

אוֹת֤וֹ

die

בְ

-

עִירוֹ֙

in zijn stad

בְּ

-

עָפְרָ֔ה

te Ofra

וַ

-

יִּזְנ֧וּ

hoereerde

כָֽל־

en gans

יִשְׂרָאֵ֛ל

Israël

אַחֲרָ֖יו

denzelven na

שָׁ֑ם

aldaar

וַ

-

יְהִ֛י

en het werd

לְ

-

גִדְע֥וֹן

Gídeon

וּ

-

לְ

-

בֵית֖וֹ

en zijn huis

לְ

-

מוֹקֵֽשׁ

tot een valstrik


En Gideon maakte daarvan een efod, en stelde dien in zijn stad, te Ofra; en gans Israël hoereerde aldaar denzelven na; en het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!