Romeinen 11:36

SVWant uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem [zij] de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Steph οτι εξ αυτου και δι αυτου και εις αυτον τα παντα αυτω η δοξα εις τους αιωνας αμην
Trans.oti ex autou kai di autou kai eis auton ta panta autō ē doxa eis tous aiōnas amēn

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid
Spreuken 16:4, 1 Corinthiers 8:6

Aantekeningen

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem [zij] de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Want
εξ
uit
αυτου
Hem
και
en
δι
door
αυτου
Hem
και
en
εις
in
αυτον
Hem
τα
-
παντα
zijn alle dingen
αυτω
Hem
η
-
δοξα
de heerlijkheid
εις
tot
τους
-
αιωνας
der eeuwigheid
αμην
Amen

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem [zij] de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!