Romeinen 11:4

SVMaar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven [nog] zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het [beeld] van Baal niet gebogen hebben.
Steph αλλα τι λεγει αυτω ο χρηματισμος κατελιπον εμαυτω επτακισχιλιους ανδρας οιτινες ουκ εκαμψαν γονυ τη βααλ
Trans.alla ti legei autō o chrēmatismos katelipon emautō eptakischilious andras oitines ouk ekampsan gony tē baal

Algemeen

Zie ook: Baal, Zevenduizend
1 Koningen 19:18

Aantekeningen

Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven [nog] zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het [beeld] van Baal niet gebogen hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
Maar
τι
wat
λεγει
zegt

-
αυτω
tot hem
ο
-
χρηματισμος
het Goddelijk antwoord
κατελιπον
overgelaten

-
εμαυτω
Ik heb Mijzelven
επτακισχιλιους
zeven duizend
ανδρας
mannen
οιτινες
die
ουκ
niet
εκαμψαν
gebogen hebben

-
γονυ
de knie
τη
-
βααλ
voor het van Baäl

Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven [nog] zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het [beeld] van Baal niet gebogen hebben.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!