Romeinen 12:1

SVIk bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige [en] Gode welbehagelijke offerande, [welke is] uw redelijke godsdienst.
Steph παρακαλω ουν υμας αδελφοι δια των οικτιρμων του θεου παραστησαι τα σωματα υμων θυσιαν ζωσαν αγιαν ευαρεστον τω θεω την λογικην λατρειαν υμων
Trans.parakalō oun ymas adelphoi dia tōn oiktirmōn tou theou parastēsai ta sōmata ymōn thysian zōsan agian euareston tō theō tēn logikēn latreian ymōn

Algemeen

Zie ook: Romeinen 6:13, Romeinen 6:16, 1 Petrus 2:5

Overzicht


Aantekeningen

Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige [en] Gode welbehagelijke offerande, [welke is] uw redelijke godsdienst.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παρακαλω
Ik bid

-
ουν
dan
υμας
-
αδελφοι
broeders
δια
door
των
-
οικτιρμων
de ontfermingen
του
-
θεου
Gode
παραστησαι
stelt

-
τα
-
σωματα
lichamen
υμων
dat gij uw
θυσιαν
offerande
ζωσαν
tot een levende

-
αγιαν
heilige
ευαρεστον
welbehagelijke
τω
-
θεω
Gods
την
-
λογικην
redelijke
λατρειαν
godsdienst
υμων
uw

Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige [en] Gode welbehagelijke offerande, [welke is] uw redelijke godsdienst.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!