Romeinen 12:11

ABWees niet laks in uw ijver. Wees enthousiast. Dien de Heere.
SVZijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.
Steph τη σπουδη μη οκνηροι τω πνευματι ζεοντες τω καιρω δουλευοντες
Trans.tē spoudē mē oknēroi tō pneumati zeontes tō kairō douleuontes

Aantekeningen

Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τη
-
σπουδη
in het benaarstigen
μη
Zijt niet
οκνηροι
traag
τω
-
πνευματι
van geest
ζεοντες
Zijt vurig

-
τω
-
κυριω
den Heere
δουλευοντες
Dient

-

Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!