Romeinen 12:16

SVWeest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.
Steph το αυτο εις αλληλους φρονουντες μη τα υψηλα φρονουντες αλλα τοις ταπεινοις συναπαγομενοι μη γινεσθε φρονιμοι παρ εαυτοις
Trans.to auto eis allēlous phronountes mē ta ypsēla phronountes alla tois tapeinois synapagomenoi mē ginesthe phronimoi par eautois

Algemeen

Zie ook: Eensgezindheid, Welvaartsevangelie
Spreuken 3:7, Jesaja 5:21, Romeinen 15:5, 1 Corinthiers 1:10, Filippenzen 2:2, Filippenzen 3:16, 1 Petrus 3:8

Aantekeningen

Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

το
-
αυτο
-
εις
onder
αλληλους
elkander
φρονουντες
Weest eensgezind

-
μη
niet
τα
-
υψηλα
de hoge dingen
φρονουντες
Tracht

-
αλλα
maar
τοις
-
ταπεινοις
tot de nederige
συναπαγομενοι
voegt

-
μη
niet
γινεσθε
Zijt

-
φρονιμοι
wijs
παρ
bij
εαυτοις
uzelven

Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!