Romeinen 12:17

SVVergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
Steph μηδενι κακον αντι κακου αποδιδοντες προνοουμενοι καλα ενωπιον παντων ανθρωπων
Trans.mēdeni kakon anti kakou apodidontes pronooumenoi kala enōpion pantōn anthrōpōn

Algemeen

Zie ook: Spreuken 20:22, Mattheus 5:39, 1 Corinthiers 6:7, 2 Corinthiers 8:21, 1 Thessalonicensen 5:15, 1 Petrus 2:12

Aantekeningen

Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μηδενι
niemand
κακον
kwaad
αντι
voor
κακου
kwaad
αποδιδοντες
Vergeldt

-
προνοουμενοι
Bezorgt

-
καλα
hetgeen eerlijk
ενωπιον
is voor
παντων
alle
ανθρωπων
mensen

Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!