Romeinen 12:18

SVIndien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
Steph ει δυνατον το εξ υμων μετα παντων ανθρωπων ειρηνευοντες
Trans.ei dynaton to ex ymōn meta pantōn anthrōpōn eirēneuontes

Algemeen

Zie ook: Vrede
Markus 9:50, Hebreeen 12:14

Aantekeningen

Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
δυνατον
het mogelijk
το
-
εξ
is, zoveel in
υμων
-
μετα
met
παντων
alle
ανθρωπων
mensen
ειρηνευοντες
is, houdt vrede

-

Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!