Romeinen 13:9

SVWant dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, [namelijk] in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven.
Steph το γαρ ου μοιχευσεις ου φονευσεις ου κλεψεις ου ψευδομαρτυρησεισ ουκ επιθυμησεις και ει τις ετερα εντολη εν τουτω τω λογω ανακεφαλαιουται εν τω αγαπησεις τον πλησιον σου ως εαυτον
Trans.to gar ou moicheuseis ou phoneuseis ou klepseis ou pseudomartyrēseis̱ ouk epithymēseis kai ei tis etera entolē en toutō tō logō anakephalaioutai en tō agapēseis ton plēsion sou ōs eauton

Algemeen

Zie ook: Echtbreuk, Overspel, Huistafels, Leugen, Liegen, Liefde
Exodus 20:13, Leviticus 19:18, Deuteronomium 5:17, Mattheus 19:18, Mattheus 22:39, Markus 12:31, Galaten 5:14, Jakobus 2:8

Aantekeningen

Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, [namelijk] in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

το
-
γαρ
Want
ου
dit: Gij zult geen
μοιχευσεις
overspel doen

-
ου
gij zult niet
φονευσεις
doden

-
ου
gij zult niet
κλεψεις
stelen

-
[ου
gij zult geen
ψευδομαρτυρησεις]
valse getuigenis geven

-
ουκ
gij zult niet
επιθυμησεις
begeren

-
και
en
ει
-
τις
-
ετερα
ander
εντολη
gebod
εν
is, wordt in
τουτω
dit
τω
-
λογω
woord
ανακεφαλαιουται
als in een hoofdsom begrepen

-
εν
in
τω
-
αγαπησεις
liefhebben

-
τον
-
πλησιον
naaste
σου
dit: Gij zult uw
ως
gelijk
σεαυτον
-

Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, [namelijk] in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven.

________

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!