Romeinen 14:10

SVMaar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.
Steph συ δε τι κρινεις τον αδελφον σου η και συ τι εξουθενεις τον αδελφον σου παντες γαρ παραστησομεθα τω βηματι του χριστου
Trans.sy de ti krineis ton adelphon sou ē kai sy ti exoutheneis ton adelphon sou pantes gar parastēsometha tō bēmati tou christou

Algemeen

Zie ook: Goddelijke raadsvergadering, Jezus Christus
Mattheus 25:31, 2 Corinthiers 5:10

Aantekeningen

Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συ
gij
δε
Maar
τι
wat
κρινεις
oordeelt gij

-
τον
-
αδελφον
broeder
σου
uw
η
Of
και
ook
συ
gij
τι
wat
εξουθενεις
veracht gij

-
τον
-
αδελφον
broeder
σου
uw
παντες
wij zullen allen
γαρ
Want
παραστησομεθα
gesteld worden

-
τω
-
βηματι
voor den rechterstoel
του
-
χριστου
van Christus

Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!