Romeinen 14:12

SVZo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.
Steph αρα ουν εκαστος ημων περι εαυτου λογον δωσει τω θεω
Trans.ara oun ekastos ēmōn peri eautou logon dōsei tō theō

Algemeen

Zie ook: Psalm 62:13, Jeremia 17:10, Jeremia 32:19, Mattheus 16:27, Romeinen 2:6, 1 Corinthiers 3:8, 2 Corinthiers 5:10, Galaten 6:5, Openbaring 2:23, Openbaring 22:12

Aantekeningen

Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αρα
Zo
ουν
dan
εκαστος
een iegelijk
ημων
van ons
περι
zal voor
εαυτου
zichzelven
λογον
rekenschap
δωσει
geven

-
τω
-
θεω
Gode

Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!