Romeinen 14:14

SVIk weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelven; dan die acht iets onrein te zijn, die is het onrein.
Steph οιδα και πεπεισμαι εν κυριω ιησου οτι ουδεν κοινον δι εαυτου ει μη τω λογιζομενω τι κοινον ειναι εκεινω κοινον
Trans.oida kai pepeismai en kyriō iēsou oti ouden koinon di eautou ei mē tō logizomenō ti koinon einai ekeinō koinon

Algemeen

Zie ook: Mattheus 15:11, Handelingen 10:15, 1 Corinthiers 8:4, 1 Timotheus 4:4

Aantekeningen

Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelven; dan die acht iets onrein te zijn, die is het onrein.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οιδα
Ik weet

-
και
en
πεπεισμαι
ben verzekerd

-
εν
in
κυριω
den Heere
ιησου
Jezus
οτι
dat
ουδεν
geen ding
κοινον
onrein
δι
is in
αυτου
-
ει
-
μη
-
τω
-
λογιζομενω
die acht

-
τι
iets
κοινον
onrein
ειναι
te zijn

-
εκεινω
dien
κοινον
is het onrein

Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelven; dan die acht iets onrein te zijn, die is het onrein.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!