Romeinen 15:11

SVEn wederom: Looft den Heere, al gij heidenen, en prijst Hem, al gij volken!
Steph και παλιν αινειτε τον κυριον παντα τα εθνη και επαινεσατε αυτον παντες οι λαοι
Trans.kai palin aineite ton kyrion panta ta ethnē kai epainesate auton pantes oi laoi

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen
Psalm 117:1

Aantekeningen

En wederom: Looft den Heere, al gij heidenen, en prijst Hem, al gij volken!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παλιν
wederom
αινειτε
Looft

-
τον
-
κυριον
den Heere
παντα
al
τα
-
εθνη
gij heidenen
και
en
επαινεσατε
prijst

-
αυτον
Hem
παντες
al
οι
-
λαοι
gij volken

En wederom: Looft den Heere, al gij heidenen, en prijst Hem, al gij volken!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!