Romeinen 15:13

SVDe God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.
Steph ο δε θεος της ελπιδος πληρωσαι υμας πασης χαρας και ειρηνης εν τω πιστευειν εις το περισσευειν υμας εν τη ελπιδι εν δυναμει πνευματος αγιου
Trans.o de theos tēs elpidos plērōsai ymas pasēs charas kai eirēnēs en tō pisteuein eis to perisseuein ymas en tē elpidi en dynamei pneumatos agiou

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken, Heilige Geest, Vrede

Aantekeningen

De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
nu
θεος
De God
της
-
ελπιδος
der hoop
πληρωσαι
vervulle

-
υμας
ulieden
πασης
met alle
χαρας
blijdschap
και
en
ειρηνης
vrede
εν
in
τω
-
πιστευειν
het geloven

-
εις
opdat
το
-
περισσευειν
overvloedig moogt zijn

-
υμας
gij
εν
in
τη
-
ελπιδι
de hoop
εν
door
δυναμει
de kracht
πνευματος
Geestes
αγιου
des Heiligen

De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!