Romeinen 15:22

SVWaarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen.
Steph διο και ενεκοπτομην τα πολλα του ελθειν προς υμας
Trans.dio kai enekoptomēn ta polla tou elthein pros ymas

Algemeen

Zie ook: Romeinen 1:13, 1 Thessalonicensen 2:18

Aantekeningen

Waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διο
Waarom
και
ik ook
ενεκοπτομην
verhinderd geweest ben

-
τα
-
πολλα
menigmaal
του
-
ελθειν
te komen

-
προς
tot
υμας
-

Waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!