Romeinen 15:25

SVMaar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen.
Steph νυνι δε πορευομαι εις ιερουσαλημ διακονων τοις αγιοις
Trans.nyni de poreuomai eis ierousalēm diakonōn tois agiois

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem
Handelingen 19:21, Handelingen 24:17

Aantekeningen

Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

νυνι
nu
δε
Maar
πορευομαι
reis ik

-
εις
naar
ιερουσαλημ
Jeruzalem
διακονων
dienende

-
τοις
-
αγιοις
de heiligen

Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!