Romeinen 15:26

SVWant het heeft [dien van] Macedonie en Achaje goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn.
Steph ευδοκησαν γαρ μακεδονια και αχαια κοινωνιαν τινα ποιησασθαι εις τους πτωχους των αγιων των εν ιερουσαλημ
Trans.eudokēsan gar makedonia kai achaia koinōnian tina poiēsasthai eis tous ptōchous tōn agiōn tōn en ierousalēm

Algemeen

Zie ook: Achaea, Achaje, Jeruzalem, Macedonie

Aantekeningen

Want het heeft [dien van] Macedonie en Achaje goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ευδοκησαν
goed gedacht

-
γαρ
Want
μακεδονια
het heeft Macedonië
και
en
αχαια
Acháje
κοινωνιαν
gemene handreiking
τινα
een
ποιησασθαι
te doen

-
εις
aan
τους
die
πτωχους
de armen
των
-
αγιων
onder de heiligen
των
-
εν
te
ιερουσαλημ
Jeruzalem

Want het heeft [dien van] Macedonie en Achaje goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!