Romeinen 15:27

SVWant het heeft hun [zo] goed gedacht; ook zijn zij hun schuldenaars; want indien de heidenen hunner geestelijke [goederen] deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke [goederen] te dienen.
Steph ευδοκησαν γαρ και οφειλεται αυτων εισιν ει γαρ τοις πνευματικοις αυτων εκοινωνησαν τα εθνη οφειλουσιν και εν τοις σαρκικοις λειτουργησαι αυτοις
Trans.eudokēsan gar kai opheiletai autōn eisin ei gar tois pneumatikois autōn ekoinōnēsan ta ethnē opheilousin kai en tois sarkikois leitourgēsai autois

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen
1 Corinthiers 9:11, Galaten 6:6

Aantekeningen

Want het heeft hun [zo] goed gedacht; ook zijn zij hun schuldenaars; want indien de heidenen hunner geestelijke [goederen] deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke [goederen] te dienen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ευδοκησαν
het heeft hun goed gedacht

-
γαρ
Want
και
ook
οφειλεται
schuldenaars
αυτων
hun
εισιν
zijn zij

-
ει
indien
γαρ
want
τοις
-
πνευματικοις
geestelijke
αυτων
hen
εκοινωνησαν
deelachtig zijn geworden

-
τα
-
εθνη
de heidenen
οφειλουσιν
schuldig

-
και
zo zijn zij ook
εν
van
τοις
-
σαρκικοις
lichamelijke
λειτουργησαι
te dienen

-
αυτοις
hunner

Want het heeft hun [zo] goed gedacht; ook zijn zij hun schuldenaars; want indien de heidenen hunner geestelijke [goederen] deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke [goederen] te dienen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!