Romeinen 16:12

SVGroet Tryfena en Tryfosa, [vrouwen] die in den Heere arbeiden. Groet Persis, de beminde [zuster], die veel gearbeid heeft in den Heere.
Steph ασπασασθε τρυφαιναν και τρυφωσαν τας κοπιωσας εν κυριω ασπασασθε περσιδα την αγαπητην ητις πολλα εκοπιασεν εν κυριω
Trans.aspasasthe tryphainan kai tryphōsan tas kopiōsas en kyriō aspasasthe persida tēn agapētēn ētis polla ekopiasen en kyriō

Algemeen

Zie ook: Persis, Tryfena, Tryfosa

Aantekeningen

Groet Tryfena en Tryfosa, [vrouwen] die in den Heere arbeiden. Groet Persis, de beminde [zuster], die veel gearbeid heeft in den Heere.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ασπασασθε
Groet

-
τρυφαιναν
Tryféna
και
en
τρυφωσαν
Tryfósa
τας
-
κοπιωσας
gearbeid heeft

-
εν
die in
κυριω
den Heere
ασπασασθε
Groet

-
περσιδα
Persis
την
-
αγαπητην
de beminde
ητις
die
πολλα
veel
εκοπιασεν
arbeiden

-
εν
in
κυριω
den Heere

Groet Tryfena en Tryfosa, [vrouwen] die in den Heere arbeiden. Groet Persis, de beminde [zuster], die veel gearbeid heeft in den Heere.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!