Romeinen 16:15

SVGroet Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en al de heiligen, die met henlieden zijn.
Steph ασπασασθε φιλολογον και ιουλιαν νηρεα και την αδελφην αυτου και ολυμπαν και τους συν αυτοις παντας αγιους
Trans.aspasasthe philologon kai ioulian nērea kai tēn adelphēn autou kai olympan kai tous syn autois pantas agious

Algemeen

Zie ook: Filologus, Heilige, Julia, Nereus, Olympas

Aantekeningen

Groet Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en al de heiligen, die met henlieden zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ασπασασθε
Groet

-
φιλολογον
Filólogus
και
en
ιουλιαν
Julia
νηρεα
Néréüs
και
en
την
-
αδελφην
zuster
αυτου
zijn
και
en
ολυμπαν
Olympas
και
en
τους
-
συν
die met
αυτοις
henlieden
παντας
al
αγιους
de heiligen

Groet Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en al de heiligen, die met henlieden zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!