Romeinen 16:16

SVGroet elkander met een heiligen kus. De Gemeenten van Christus groeten ulieden.
Steph ασπασασθε αλληλους εν φιληματι αγιω ασπαζονται υμας αι εκκλησιαι του χριστου
Trans.aspasasthe allēlous en philēmati agiō aspazontai ymas ai ekklēsiai tou christou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Kussen
1 Corinthiers 16:20, 2 Corinthiers 13:12, 1 Thessalonicensen 5:26, 1 Petrus 5:14

Aantekeningen

Groet elkander met een heiligen kus. De Gemeenten van Christus groeten ulieden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ασπασασθε
Groet

-
αλληλους
elkander
εν
met
φιληματι
kus
αγιω
een heiligen
ασπαζονται
groeten

-
υμας
ulieden
αι
-
εκκλησιαι
De Gemeenten
του
-
χριστου
van Christus

Groet elkander met een heiligen kus. De Gemeenten van Christus groeten ulieden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!