Romeinen 16:25

SVHem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die [van] de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;
Steph τω δε δυναμενω υμας στηριξαι κατα το ευαγγελιον μου και το κηρυγμα ιησου χριστου κατα αποκαλυψιν μυστηριου χρονοις αιωνιοις σεσιγημενου
Trans.tō de dynamenō ymas stērixai kata to euangelion mou kai to kērygma iēsou christou kata apokalypsin mystēriou chronois aiōniois sesigēmenou

Algemeen

Zie ook: Geestesgaven, Jezus Christus
Efeziers 1:9, Efeziers 3:9, Efeziers 3:20, Colossenzen 1:26, 2 Timotheus 1:10, Titus 1:2, 1 Petrus 1:20

Aantekeningen

Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die [van] de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.


Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die [van] de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!