Romeinen 16:5

SV[Groet] ook de Gemeente in hun huis. Groet Epenetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaje in Christus.
Steph και την κατ οικον αυτων εκκλησιαν ασπασασθε επαινετον τον αγαπητον μου ος εστιν απαρχη της αχαιασ εις χριστον
Trans.kai tēn kat oikon autōn ekklēsian aspasasthe epaineton ton agapēton mou os estin aparchē tēs achaias̱ eis christon

Algemeen

Zie ook: Achaea, Achaje, Epenetus, Jezus Christus

Aantekeningen

[Groet] ook de Gemeente in hun huis. Groet Epenetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaje in Christus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
ook
την
-
κατ
in
οικον
huis
αυτων
hun
εκκλησιαν
de Gemeente
ασπασασθε
Groet

-
επαινετον
Epénetus
τον
-
αγαπητον
beminde
μου
mijn
ος
die
εστιν
is

-
απαρχη
de eersteling
της
-
αχαιας
van Acháje
εις
in
χριστον
Christus

[Groet] ook de Gemeente in hun huis. Groet Epenetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaje in Christus.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!