Romeinen 16:6

SVGroet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft.
Steph ασπασασθε μαριαμ ητις πολλα εκοπιασεν εις ημασ
Trans.aspasasthe mariam ētis polla ekopiasen eis ēmas̱

Algemeen

Zie ook: Maria van Rome

Aantekeningen

Groet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ασπασασθε
Groet

-
μαριαμ
Maria
ητις
die
πολλα
veel
εκοπιασεν
gearbeid heeft

-
εις
voor
ημας
ons

Groet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!