Romeinen 1:17

SVWant de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Steph δικαιοσυνη γαρ θεου εν αυτω αποκαλυπτεται εκ πιστεως εις πιστιν καθως γεγραπται ο δε δικαιος εκ πιστεως ζησεται
Trans.dikaiosynē gar theou en autō apokalyptetai ek pisteōs eis pistin kathōs gegraptai o de dikaios ek pisteōs zēsetai

Algemeen

Zie ook: Geloof, Rechtvaardigheid, Vijf Solas
Habakuk 2:4, Johannes 3:36, Romeinen 3:21, Galaten 3:11, Filippenzen 3:9, Hebreeen 10:38

Aantekeningen

Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δικαιοσυνη
de rechtvaardigheid
γαρ
Want
θεου
Gods
εν
wordt in
αυτω
hetzelve
αποκαλυπτεται
geopenbaard

-
εκ
uit
πιστεως
geloof
εις
tot
πιστιν
het geloof
καθως
gelijk
γεγραπται
geschreven is

-
ο
-
δε
Maar
δικαιος
de rechtvaardige
εκ
zal uit
πιστεως
geloof
ζησεται
leven

-

Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!