Romeinen 1:23

SVEn hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende [gedierten].
Steph και ηλλαξαν την δοξαν του αφθαρτου θεου εν ομοιωματι εικονος φθαρτου ανθρωπου και πετεινων και τετραποδων και ερπετων
Trans.kai ēllaxan tēn doxan tou aphthartou theou en omoiōmati eikonos phthartou anthrōpou kai peteinōn kai tetrapodōn kai erpetōn

Algemeen

Zie ook: 2 Koningen 17:29

Aantekeningen

En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ηλλαξαν
veranderd

-
την
-
δοξαν
hebben de heerlijkheid
του
-
αφθαρτου
des onverderfelijken
θεου
Gods
εν
in
ομοιωματι
de gelijkenis
εικονος
eens beelds
φθαρτου
van een verderfelijk
ανθρωπου
mens
και
en
πετεινων
van gevogelte
και
en
τετραποδων
van viervoetige
και
en
ερπετων
kruipende

En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende [gedierten].

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!